Dani kada su trgovački centri bili mjesta u kojima se moglo isključivo kupovati stvar su prošlosti. Današnji kupac osim same robe i usluge traži i doživljaj, a moderni centri to pružaju.